Kukka uutteet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kevättähtimö/ Stellaria holostea

Kevättähtimö vahvistaa maagisuuden tajuasi. Se herättää sisäisen, maagisen lapsen sinussa näkemään kauneutta ja syvyyttä ympärilläsi. Maagisella lapsellasi on suora yhteys ja avoin kommunikaatio kasvimaailman ja luonnonhenkien kanssa. Kevättähtimö tuo iloa, keveyttä, naurua, ja vapautumista. Se auttaa palauttamaan oman puhtaan ja vilpittömän olemuksesi tilaan, sekä saavuttamaan syvän yhteyden omaan elävään elinympäristöön. Kevättähtimö muistuttaa, että elämä on hauska seikkailu. Silloin kun murehdit liikaa, etkä meinaa päästä alkuun, voi kevättähtimö vapauttaa sinut etenemään kevein askelin. Kevättähtimö vahvistaa herkkyyttäsi ja muistuttaa sen olevan voima, ei heikkous. Olet oman elämäsi tähti- tanssi, naura, vapaudu! Sinä olet tähtien valoa!

Greater stitchwort/ Stellaria holostea

Greater stitchwort awakens your sense of magic. Your inner, magical child will come out to see all the beauty and depths around you. Your inner magical child has an open communication channel to the plant spirits and spirits of the nature. Greater stitchwort brings you lightness, joy, laughter and freedom. It will help to bring you back to your pure, genuine essence, and connect with your living surroundings. It reminds you that life is a fun adventure. When you worry so much that you don’t even get started, Greater stitchwort will free you to walk forward with lightness and joy. It will strenghten your sensitivity and remind you that it is your superpower- not your weakness! You are the star of your life, so dance, laugh and be free! You are starlight!

 

 

IMG_20170811_182819Lumme / Nymphaea alba

Lumme on syvästi naisellinen, veden valtiatar. Lummetta voikin käyttää naiseuteen liittyvien tilojen tasapainotuksessa. Lumme liittyy rauhaan ja henkisyyteen. Se auttaa luomaan oman pyhän tilan, missä on helppo olla ja kuunnella itseään. Lumme auttaa näkemään saavuttamasi asiat, ja hyväksymään keskeneräisyytesi.  Lumme voi olla hyvä apu  meditaatiossa ja henkisessä työssä, sekä kehon & mielen puhdistus prosesseissa. Se auttaa kokemaan täyttymystä ja tyytyväisyyttä tästä hetkestä. Myös addiktioiden hoidossa käytetään lummetta apuna. Lumme tuo tasapainoa ja syvää rauhaa olemukseesi.

yhteys kuun energiaan, kruunu chakra.

White water lily / Nymphaea alba

White water lily is deeply feminine, queen of water. You can use this essence to heal imbalance of feminine aspects in you. White water lily is associated with inner peace and spirituality. It will help you to create your own sacred space, where you can be with ease and listen your inner wisdom speaking. It helps you to see the things you have already accomplished and to accept the the things where you are still in the process of learning. White water lily can be great tool with meditation or spiritual work and with all kind of detox processes. Because it helps to feel content and fulfilled, it can be great help to to heal addictions of all kind. White water lily brings you deep peace and balance

moon energies, crown chackra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Metsätähti / Trientalis europaea

Metsätähti tuo valon pimeyteen, ja auttaa poistamaan pelkoja. Se yhdistää tietoisuuden korkeampaan itseen ja valaisee elämänpolun. Metsätähti auttaa ymmärtämään että meitä ei koskaan jätetä yksin, suuri rakkaus, esiäidit- ja isät, henkioppaat, suojelusenkelit kulkevat rinnallamme valmiina tukemaan ja auttamaan meitä aina kun vain otamme avun vastaan.  Metsätähden avulla voi hoivata sisäistä lastaan, se tuo valon  pimeimpäänkin metsään. Se auttaa näkemään oman sielun loisteen, joka johdattaa aina eteenpäin.

Arctic starflower/ Trientalis europaea

Arctic starflower brings light in the darkness. It can be helpful when working with fears. It connects you to your wider consciousness and lightens up your life path. It helps understanding that we are never left alone, great Love, our ancestors and spirit guides are always on our side, ready to give support when ever we just ask. With arctic starflower you can heal issues with your inner child, it brings light even in the darkest forest. It helps to see the light of your own soul, which always guides you on.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPihlaja / Sorbus aucuparia

Pyhä pihlaja auttaa löytämään ehtymättömän rakkauden lähteen, ja ammentamaan runsautta sen syvyyksistä. Se avaa sydäntä siten, että rakkaus pääsee virtaamaan vapaasti. Jos ihminen rajoittaa rakkauden virtaansa, voi pihlaja olla suureksi avuksi.  Pihlajan avulla on helpompi päästä irti pakkomielteistä ja tunteesta että jää jotakin vaille. Pihlaja auttaa löytämään voimaa itsestään, ymmärtämään elämän syklejä ja vuodenkiertoa. Pihlaja auttaa näkemään asiat laajemmasta perspektiivistä, pitkältä aikaväliltä ja ymmärtämään että kaiken ytimessä on rakkaus.

Rowan / Sorbus aucuparia

Rowan is one of our sacred trees in Finland, it helps to find deep source of love within ourselves, and manifest abundance from the depths of our own love. Rowan opens our hearts in a way that love may flow freely. If there is blockages of any kind in the heart, Rowan can bring much help to remove these blockages. It is helpful when dealing with . obsessions and the feeling that you are always missing out- that you never are fulfilled. Rowan helps to find the power from within, makes it easier to understand the cycles of nature and the wheel of the year. It makes it easier to see the bigger picture and see that in the middle of everything is love.

img888 (2)
kuva: Jukka Lehtinen

Villi Ruusu/ Rosa canina

Ruusu, tuo kukkien kuningatar, auttaa elämään sydämen kautta ja aistimaan sydämen tasolta yhteyden kaikkeen elävään. Ruusu on feminiininen kukka, se auttaa eheyttämään feminiinisyyttä terveellä tavalla. Ruusu on pehmeä rakkauden kukka, mutta sillä on terävät piikit. Ruususta voi olla suurta apua myös silloin kun opettelelee laittamaan rajoja. Rajat ovat tarpeen, kun päätämme mihin laitamme omaa kallisarvoista energiaamme. Ruusulla voi kohottaa energiaansa uusille tasoille. Ruusu on erityisen hyödyllinen silloin kun henkilö opettelee rakastamaan itseään. Vasta siitä lähtökohdasta käsin, että osaa rakastaa itseään täydestä sydämestä, voi vetää puoleensa kumppanin, jonka kanssa on mahdollista kokea aito ja tasapainoinen rakkaussuhde.

sydän chackra

Wild Rose / Rosa canina

Rose is the queen of flowers, it helps to live trough your heart and sense your heart field which connects you to everything alive in this planet. Rose has very feminine energy and can help to embody femininity in a healthy way. Rose is soft flower of love, but it has sharp thorns. So rose can be truly effective when someone is learning to set boundaries. Healthy boundaries are important when we learn where to put our precious energy. Rose can rise your vibration into new levels. It is very helpful when someone is learning self love. Only when we learn to show unconditional love towards ourselves, we can manifest well balanced true-love relationship.

heart chackra

 

paivankakkara_pippuri
kuva: Riina Pippuri

Päivänkakkara / Leucanthemum vulgare

Päivänkakkarasta seisoo itsevarmasti pää pystyssä. Päivänkakkara herättää lapsenomaista iloa, keveyttä ja leikkimieltä. Siitä voi olla suurta apua epävarmuuteen sekä ihmisille joilla on vaikeuksia tehdä valintoja, johtuen huonosta itsetunnosta. Päivänkakkara voi auttaa selkeyttämään ajatuksia, ja näkemään kirkkaasti omat päämäärät. Kun uskaltaa tehdä valintoja ja sitoutua toteuttamaan niitä on helpompaa ottaa tarvittavia askeleita omalla matkallaan.

solar chakra

Daisy/ Leucanthemum vulgare

Daisy stands tall with confidence. It awakens child like joy, lightness and playfulness. It can be great help for those who are so unsure of themselfs