Etusivu

Karoliina Kolehmainen +358443050184 kaloriina@hotmail.com

Luonto parantaa, ja jokaisella meistä on kyky olla parantaja. Autan työssäni sinua vahvistamaan yhteyttä itseesi ja elävään maailmaan ympärilläsi. Kasvit olivat täällä ennen meitä, vanhimpina liittolaisinamme ne antoivat meille ravinnon, lääkkeen ja suojan. Yhä edelleen kasvit haluavat auttaa ja jakaa tietoisuutensa – lääkkeensä kanssamme. Kursseillani pääset vaalimaan tätä yhteyttä kasvimaailman parantajien kanssa. Luonto on täynnä taikaa, ja niin olet sinäkin!

 

Nature heals, and everyone is a healer. In my work I will help you to make stronger connection with yourself and the living environment around you. Plants were here before us, and as our oldest allies they provided our food, medicine and shelter. And still plants are willing to share their consciousness- their medicine with us. In my courses we cherish this connection with plant healers. Nature is full of magic- and so are you!

 

Olen Jenni Örn, koulutan ihmisiä käyttämään kasveja, löytämään ne osaksi jokapäiväistä elämää. Olen opiskellut yrttiterapiaa, intuitiivista kasviläkintää sekä kukkaterapiaa, mutta suurimpana opettajana minulle ovat olleet kasvit itsessään, ja niitä käyttämällä olen oppinut ymmärtmään kasvien erilaisia luonteita. Asun  itäisessä Suomessa, Pohjois-Karjalan alueella, missä juureni ovat. Kansanperinteet ovat kiehtovia, ja näkyvät  työssänikin. Opiskelen jatkuvasti lisää kasvien loputtoman kiinnostavasta maailmasta. Uskon että käsin tekekemisellä on valtavan tervehdyttävä vaikutus ihmiseen kokonaisuutena, siksipä kursseillani pääset aina tekemään itse, omilla käsilläsi. Ympärillämme on valtavan rikas maailma erilaisine kasveineen, joilla kaikilla on omanlainen parantava voimansa, työni kautta haluan vaalia rikasta ja monipuolista luontoa ymprillämme.

Karoliina Kolehmainen +358443050184 kaloriina@hotmail.com

My name is Jenni Örn, I educate people to use plants in their everyday lives as food and medicine. I have studied herbalism, intuitive plant medicine and flower essence therapy, but the biggest teacher for me has been the plants it selves. By using different plants I have got know their unique natures. I live in eastern Finland, Northern Karelia, where my roots are at. I find folk traditions fascinating and they are part of my teaching. I study all the time more and more about the endlessly interesting world of plants. I believe that creating with your own hands has enormously healing impact on persons life, for that reason at my workshops you will always get a change to make something with your hands. The world around us is incredibly rich with all those different plants with their own healing qualities, due my work I wish to cherish this beautiful versatile nature that we still have.